η φιλοσοφία μας

Στο σύγχρονο φροντιστήριο Διατριβή κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα γιατί είναι μοναδικός.

Η ενίσχυση που παρέχεται σε κάθε μαθητή είναι εξειδικευμένη και σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά του και στις ανάγκες του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

η διδασκαλία

Οι μαθητές εδώ παίρνουν την ώθηση που χρειάζονται ώστε να προσπαθήσουν όσο το δυνατό περισσότερο για το δικό τους μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ