Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές,

Ακολουθεί υπενθύμιση ως προς τον πρώτο κύκλο διαγωνισμάτων, την ανάθεση συμβούλων καθηγητών σε μαθητές και πρόσκληση επικοινωνίας με τους καθηγητές της διατριβής (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά).

(1) Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

(2) Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Σε όλους τους μαθητές έχει ανατεθεί συνεργάτης καθηγητής της διατριβής ως ακαδημαϊκός τους σύμβουλος. Οι καθηγητές αυτοί θα καθοδηγούν το μαθητή ως προς τον τρόπο μελέτης και τη διαχείριση δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει και θα είναι σε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών για οποιοδήποτε θέμα. Το όνομα του σύμβουλου καθηγητή ανά μαθητή φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε μαθητή στην πλατφόρμα edu4school.

(3) Επικοινωνία γονέων-καθηγητών

Οι γονείς παρακαλούνται να επιλέξουν αν επιθυμούν να συναντήσουν τους καθηγητές στη διατριβή ή να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεφωνικά στα διαθέσιμα ωράρια ως εξής:

– Σάββατο 15 Οκτωβρίου 17.00-20.00 στο χώρο της διατριβής:

Μαθηματικά και Έκθεση

Α Λυκείου και Γ γυμν. 17.00-18.00 / Β Λυκείου 18.00-19.00 / Γ Λυκείου και απόφοιτοι 19.00-20.00

– Σάββατο 22 Οκτωβρίου 17.00-20.00 στο χώρο της διατριβής:

Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Οικονομικά, Πληροφορική

Α Λυκείου και Γ γυμν. 17.00-18.00 / Β Λυκείου 18.00-19.00 / Γ Λυκείου και απόφοιτοι 19.00-20.00

– Τηλεφωνική επικοινωνία με καθηγητές την εβδομάδα 24 έως 29 Οκτωβρίου

Ωράρια διαθεσιμότητας και στοιχεία επικοινωνίας ανά καθηγητή επικοινωνήστε με την γραμματεία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα.