φιλοσοφία εκπαίδευσης

Στο σύγχρονο φροντιστήριο Διατριβή κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα γιατί είναι μοναδικός.

Η ενίσχυση που παρέχεται σε κάθε μαθητή είναι εξειδικευμένη και σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά του και στις ανάγκες του.

Στη Διατριβή δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική επαφή με τον κάθε μαθητή και στην εξατομικευμένη μάθηση, διαμορφώνοντας ομοιογενή κι ολιγομελή τμήματα μαθητών διασφαλίζοντας:

  • Έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπιση προβλημάτων ή ελλείψεων που τυχόν αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής
  • Εξατομικευμένη διδασκαλία και προσέγγιση σε κάθε μαθητή
  • Αποτελεσματική κάλυψη της ύλης
  • Στοχευμένο πλάνο επανάληψης για τη βέλτιστη εμπέδωση της ύλης
  • Συζήτηση και στρατηγική προετοιμασία για τη σωστή διαχείριση των θεμάτων στη διάρκεια των εξετάσεων