Συνδυάζοντας με απόλυτη επιτυχία τα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων και την ωφέλιμη ομαδικότητα, η Διατριβή είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος για τους μαθητές που αναζητούν την επιτυχία. Οι καθηγητές της Διατριβής διδάσκουν σε ολιγομελή κι ομοιογενή τμήματα μέσα στα οποία δημιουργούνται συνθήκες υψηλής κατάρτισης κι εξειδίκευσης.

Η διδασκαλία στο πρότυπο φροντιστήριο Διατριβή είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην εξατομικευμένη ανάλυση και προσέγγιση σε κάθε μαθητή με βασικούς στόχους τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εκπαίδευσης, τη δραστηριοποίηση του κάθε μαθητή, καθώς και τη μετάδοση της γνώσης. Οι μαθητές εδώ παίρνουν την ώθηση που χρειάζονται ώστε να προσπαθήσουν όσο το δυνατό περισσότερο για το δικό τους μέλλον.