Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές,

Ακολουθεί ο προγραμματισμός που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μέχρι τον Ιανουάριο καθώς και ενημέρωση για τις δράσεις και τις παροχές της διατριβής που αφορούν σε:

 • Πρόγραμμα διαγωνισμάτων (στο χώρο της διατριβής και ηλεκτρονικά)
 • Ενημέρωση γονέων για βαθμολογίες στα διαγωνίσματα
 • Συναντήσεις γονέων-καθηγητών
 • Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι μαθητών
 • Προγραμματισμός μαθημάτων και αργιών
 • Ομιλία για αποτελεσματική μελέτη και οργάνωση χρόνου
 • Πρόσβαση στον οδηγό σταδιοδρομίας
 • Ομιλίες που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε (μέσα στο σχολικό έτος 2021-22)
 • Πληροφορίες από το σχετικό ΦΕΚ για συμμετοχή των μαθητών στα δια ζώσης μαθήματα

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε θέμα

(1) Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

1ος Κύκλος (προγραμματισμός ΟΕΦΕ) Γ Λυκείου & Απόφοιτοι Β Λυκείου Α Λυκείου Γυμνάσιο
Δευτέρα 25/10
(14.30-21.00))
ΑΕΠΠ – Χημεία ΑΕΠΠ – Χημεία Χημεία  
Παρασκευή 29/10
(14.30-21.00)
ΑΟΘ – Φυσική ΑΟΘ – Φυσική Φυσική Φυσική
Κυριακή 31/10
(09.30-15.30)
Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Τρίτη 2/11
(14.30-21.00)
Μαθηματικά
Βιολογία
Μαθηματικά Κατ.
Βιολογία
   
Σάββατο 6/11
(15.00-19.00)
  Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά
 
Ηλεκτρονικό Διαγώνισμα Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν σε κάθε τμήμα ηλεκτρονικά διαγωνίσματα εμπέδωσης ύλης μέσω της πλατφόρμας keystone. Οι γονείς και οι μαθητές θα έχουν απευθείας πρόσβαση στις βαθμολογίες μέσω της πλατφόρμας. Αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν σε επόμενη ανακοίνωση. Οι μαθητές θα ενημερωθούν και απευθείας από τους καθηγητές τους σε κάθε τμήμα. Η λογική της ηλεκτρονικής εξέτασης αφορά σε εμπέδωση ύλης και θα πραγματοποιηθεί με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε προκαθορισμένο χρόνο.  
 
2ος Κύκλος Ο δεύτερος κύκλος διαγωνισμάτων σκοπεύουμε να πραγματοποιηθεί ανάμεσα 20 Δεκεμβρίου και 9 Ιανουαρίου. Αναμένουμε τις ημερομηνίες που τα σχολεία θα είναι κλειστά για τις γιορτές των Χριστουγέννων προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων του 2ου κύκλου.
 
 • Κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων του πρώτου κύκλου δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα της Δευτέρας 25/10, Παρασκευής 29/10 και Τρίτης 2/11 (στις ημέρες αυτές οι καθηγητές της διατριβής θα είναι διαθέσιμοι σε συγκεκριμένα ωράρια που θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να συζητήσουν με τους γονείς ως προς την πρόοδο των μαθητών). Στις υπόλοιπες ημέρες τα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά.
 • Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι (α) προσομοίωση λογικής Πανελληνίων ως προς το ρυθμό της εξέτασης, (β) γενική εικόνα σε όλα τα μαθήματα σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, ώστε να διαπιστώνεται η ετοιμότητα σε επίπεδο συνολικής εξέτασης, (γ) διαθέσιμες Κυριακές για τους μαθητές τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν για επαναλήψεις των μαθημάτων της εβδομάδας.
 • Οι ώρες διεξαγωγής των διαγωνισμάτων ανά μαθητή θα ανακοινώνονται μια εβδομάδα πριν τον κάθε κύκλο. Όποιος μαθητής έχει κόλλημα λόγω άλλων υποχρεώσεων θα γράφει το διαγώνισμα είτε σε άλλη βάρδια είτε άλλη ημέρα είτε ως εργασία στο σπίτι σε συνεννόηση με τη γραμματεία.
 • Όσοι μαθητές εξετάζονται προφορικά οφείλουν να έρχονται πάντα στην πρώτη βάρδια ή σε συνεννόηση με τη γραμματεία.

(2) Ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων για τις βαθμολογίες στα διαγωνίσματα

 Θα χρησιμοποιήσουμε δύο πλατφόρμες για την ενημέρωση των γονέων για τα διαγωνίσματα:

 • Για τα ηλεκτρονικά διαγωνίσματα, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για το βαθμό τους απευθείας μέσω της πλατφόρμας στην οποία θα διεξάγεται το διαγώνισμα με χρήση κωδικών εισόδου (πλατφόρμα keystone). Κωδικοί και αναλυτική διαδικασία εισόδου θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.
 • Για τα διαγωνίσματα που θα διεξάγονται στο χώρο της διατριβής (1ος και 2ος κύκλος), οι μαθητές ενημερώνονται απευθείας από τους καθηγητές τους στο μάθημα 2 εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος. Οι γονείς θα μπορούν να ενημερώνονται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας edu4school, που χρησιμοποιήσαμε ήδη για την γνωστοποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος. Αναλυτική διαδικασία εισόδου και οδηγίες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

(3) Συναντήσεις γονέων-καθηγητών

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε δύο συναντήσεις γονέων καθηγητών από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Πρώτη συνάντηση

– Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των διαγωνισμάτων του πρώτου κύκλου, προσκαλούμε τους γονείς να συζητήσουν με τους καθηγητές για την πρόοδο των μαθητών. Διαθέσιμες ημέρες και ώρες επικοινωνίας ανά καθηγητή θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Δεύτερη συνάντηση

– Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων-καθηγητών σκοπεύουμε να πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 18/12 και την Κυριακή 19/12 σε ωράρια που θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

(4) Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Μέσα στον Οκτώβριο σε όλους τους μαθητές μας θα ανατεθεί κάποιος καθηγητής της διατριβής ως ακαδημαϊκός τους σύμβουλος. Οι καθηγητές αυτοί θα καθοδηγούν το μαθητή ως προς τον τρόπο μελέτης και τη διαχείριση δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει και θα είναι σε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών για οποιοδήποτε θέμα. 

(5) Προγραμματισμός μαθημάτων & αργιών

– Αναμένουμε τις ημερομηνίες που τα σχολεία θα είναι κλειστά για τις γιορτές των Χριστουγέννων προκειμένου να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων και διαγωνισμάτων Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

– Επίσημες αργίες: 28/10/21 – 17/11/21 – 6/1/22.  

(6) Ηλεκτρονική Ομιλία περί αποτελεσματικής μελέτης και οργάνωσης χρόνου

Το μήνα Νοέμβριο (εκκρεμεί η ανακοίνωση της ημερομηνίας και της διαδικασίας) θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική ομιλία από τον κ. Στρατηγάκη (σύμβουλος σταδιοδρομίας) σε μαθητές της Διατριβής και γονείς με θέμα: Αποτελεσματική Μελέτη, Οργάνωση Ζωής & Διαχείριση Χρόνου.

Καλούμε τους μαθητές μας και τους γονείς να παρακολουθήσουν μαζί αυτή την ομιλία από το δικό τους χώρο (έχοντας δυνατότητα ερωτο-απαντήσεων) η οποία θα λάβει μέρος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ακριβής ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην ομιλία μέσω της πλατφόρμας θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

(7) Οδηγός σταδιοδρομίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στην ιστοσελίδα της διατριβής (www.diatrivi.gr) λειτουργεί η διαδικτυακή υπηρεσία «Οδηγός Σταδιοδρομίας» σε συνεργασία με τον κ. Στράτο Στρατηγάκη, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας – Εκπαιδευτικό Ερευνητή, με σκοπό να μπορέσετε να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση για τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα και απαντήσεις σε ερωτήματα σε σχέση με:

 • τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις βάσεις
 • την εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Σχολές της Πυροσβεστικής
 • τις σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο
 • την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
 • τις μετεγγραφές
 • τα επαγγέλματα

Το μέγεθος του υλικού που περιέχει ο «Οδηγός Σταδιοδρομίας» έχει ξεπεράσει τα 3,5 GΒ και, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει τρεις μηχανές αναζήτησης για τα Θέματα των Εξετάσεων, τις Σχολές και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Μπορείτε να δείτε μία σύντομη ξενάγηση για τις δυνατότητες του Οδηγού Σταδιοδρομίας στο video που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του Οδηγού.

Για να κάνετε χρήση της εφαρμογής επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της διατριβής (www.diatrivi.gr) και επιλέγετε το link «Οδηγός Σταδιοδρομίας». Τα στοιχεία εισόδου στην εφαρμογή είναι:

Όνομα χρήστη: παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας

Κωδικός Πρόσβασης: παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία μας

Η εφαρμογή λειτουργεί σε pc, tablet και κινητό τηλέφωνο ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που διαθέτει.

(8) Ομιλίες που σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε (μέσα στο σχολικό έτος 2021-22)

 • Ειδικά για την Α & Β Λυκείου, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε ομιλία ενημέρωσης για το σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια.
 • Ειδικά για τη Γ Λυκείου και τους Απόφοιτους σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε ομιλία ενημέρωσης περί ορθής συμπλήρωσης μηχανογραφικού.  
 • Για το σύνολο των μαθητών, και ειδικότερα για τη Β Λυκείου και την Α Λυκείου, σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε ομιλία ενημέρωσης περί επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Οι ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής των ομιλιών αυτών θα γνωστοποιηθούν σε επόμενες ανακοινώσεις.

Όλες οι ομιλίες που διοργανώνουμε πραγματοποιούνται με το συνεργάτη μας σε ζητήματα σταδιοδρομίας κ. Στράτο Στρατηγάκη.

(9) Πληροφορίες από το σχετικό ΦΕΚ για συμμετοχή των μαθητών στα δια ζώσης μαθήματα

Για τη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινή υπουργική απόφαση, το σχετικό ΦΕΚ αναφέρει:

Οι μαθητές-μαθήτριες, για τη συμμετοχή τους στο μάθημα:  

– οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, ή

– (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης) οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή).

Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίζουν τα έγγραφα αυτά μαζί τους σε κάθε μάθημα.

Η διατριβή και το εκπαιδευτικό-διοικητικό προσωπικό της διατριβής ακολουθούν τα αντίστοιχα μέτρα που περιγράφει το σχετικό ΦΕΚ.